Willemijn Zwikstra

Willemijn Zwikstra werd op veertienjarige leeftijd toegelaten tot de Jong Talent Klas van het Koninklijk Conservatorium. Haar bachelordiploma voor Uitvoerend Musicus behaalde zij aan het Utrechts Conservatorium. Haar leraren waren Marguerite de Waal, Qui van Woerdekom, Maarten Veeze en Chris Duindam. Tot 2010 speelde Willemijn in diverse orkesten en ensembles. Tijdens haar studie was ze concertmeester van het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) waarmee ze onder andere soleerde in John Williams’ Three Pieces from Schindler’s List. Ook was ze eerste violiste van het Rastelli Kwartet dat verschillende malen deelnam aan het Orlando Festival in Kerkrade. Verder was ze lid van het Nationaal Jeugdorkest en gaf concerten met diverse begeleidingsorkesten, als duo met verschillende pianisten, en als soliste met enkele amateurorkesten. Gaandeweg ontdekte Willemijn dat haar interesse in het lesgeven groter was dan in het geven van concerten. Daarom specialiseerde zij zich tijdens haar masteropleiding in vioolmethodiek, onder andere bij Joyce Tan. In 2008 behaalde zij haar masterdiploma met zeer goed resultaat. Ze sloot de opleiding af met een lezing over haar scriptieonderwerp: de toepassing van de principes van de Alexandertechniek in de vioolmethodiek. Van 2002 tot 2010 werkte Willemijn als invalkracht op muziekscholen in onder andere Amersfoort, Amstelveen en Heiloo. Inmiddels heeft ze zich in haar eigen lespraktijk gespecialiseerd in het lesgeven aan jongeren met een meer gevorderd niveau en aan volwassenen. Van 2006 tot 2012 was Willemijn bestuurslid van de Nederlandse afdeling van de European String Teachers Association (ESTA).